Over Gandalf

 

Logo vzw GandalfWie zijn we?

Gandalf werd in 1995 opgericht. Een 30-tal mensen, die elkaar vanuit de jeugdbeweging kenden, schaarden zich achter het idee om gezinsvakanties te organiseren voor gezinnen die in armoede leven. In de loop der jaren wijzigde de samenstelling van de groep geregeld, maar het engagement wordt wel nog altijd enkel gedragen door (ongeveer evenveel) enthousiaste vrijwilligers.

Wat doen we?

Wij vinden dat deelname aan cultuur en ontspanning een basisrecht is voor iedereen. Dat is ook het uitgangspunt van art. 24 van de Universele verklaring van de rechten van de mens:

“Eenieder heeft recht op rust en op vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd en op periodieke vakanties met behoud van loon.”

Gandalf heeft gekozen voor de organisatie van vakanties als één mogelijke invulling van het cultuuraanbod waar ook gezinnen die in armoede leven aan moeten kunnen participeren.
We richten ons tot die gezinnen die het ergst geconfronteerd worden met armoede en sociale uitsluiting. We kiezen voor die gezinnen waar de problematiek zich ruimer stelt dan enkel het financiële, voor wie op meerdere belangrijke levensdomeinen geconfronteerd wordt met uitsluiting.

Onze plaats in het werkveld

We situeren ons binnen de brede beweging van mensen, organisaties en diensten die werk maken van een samenleving waar iedereen een volwaardige plaats heeft.
Gandalf is geen officiële hulpverleningsinstantie. We werken wel samen met begeleidingsdiensten, OCMW’s, CAW’s, Welzijnsschakels en verenigingen waar armen het woord nemen. Dit zijn onze contactorganisaties. We vinden het belangrijk dat we met ons aanbod aanvullend werken op wat reeds bestaat. We schakelen ons met Gandalf dus in in het begeleidingsproces dat een contactorganisatie met een bepaald gezin heeft opgezet.