Vrijwilligers

Onze werking draait volledig op vrijwilligers. In de jaren dat we bestaan zijn er al heel wat nieuwe mensen bijgekomen. Voor de meeste was meegaan op vakantie de beslissende toegangspoort tot onze verdere werking.

Wat wordt er verlangd ?

  • 1 keer per maand is er algemene vergadering waar onze werking en initiatieven besproken worden en vorm krijgen. Gandalf wordt gedragen door iedereen.
  • Openstaan en deelnemen aan vormingsmomenten vinden we essentieel om zo onszelf te verdiepen in de armoedeproblematiek en onze werking hierdoor juist te kunnen kaderen.
  • De vakantie inhoudelijk en praktisch mee voorbereiden.
  • Lidgeld van 25 euro per jaar betalen. Hiermee willen we de kosten helpen dekken van verzekering, rondsturen verslagen, vormingsaccommodatie, …

Voel je hier iets voor? Contacteer ons en we laten snel iets van ons horen.