Deelnemen?

De gezinnen die met ons op vakantie gaan kiezen wij niet zelf. Het initiatief gaat uit van organisaties binnen het werkveld waarmee we samenwerken.
Gandalf is zelf geen dienst voor officiële hulpverlening. We werken wel samen met begeleidingsdiensten, OCMW’s, CAW’s, Welzijnsschakels en verenigingen waar armen het woord nemen. Dit zijn onze contactorganisaties. We vinden het belangrijk dat we met ons aanbod aanvullend kunnen werken op wat reeds bestaat. Dit betekent dat we ons met Gandalf wensen in te schakelen in het begeleidingsproces dat een contactorganisatie met een bepaald gezin heeft opgezet. Zo is het voor ons een belangrijke voorwaarde dat gezinnen na de vakantie begeleid worden door deze diensten en niet aan hun lot worden overgelaten.