Onze vakantie

Hoe pakken we onze vakantie aan ?

De voorbereiding

Een vakantie op poten zetten voor een grote groep vraagt heel wat voorbereiding: een geschikte locatie zoeken, de omgeving verkennen, activiteiten organiseren, dag- en weekplanning opstellen, informatieboekjes maken, …
De gezinnen worden ook enkele keren vooraf bezocht om naar hun verwachtingen te luisteren. We vinden het erg belangrijk om, voor we met vakantie vertrekken, al een band op te bouwen en vertrouwen te creëren.

De gezinsvakantie

We kiezen ervoor om kleinschalig te werken: zo klein dat het nog persoonlijk is en kan afgestemd worden op wensen en noden van elk gezin, maar net groot genoeg om voldoende ongedwongen contacten te hebben in die vakantieweek. Concreet betekent dit dat er 8 à 9 gezinnen meegaan, aangevuld met een kookploeg en vrijwilligers van Gandalf zelf. Samen dus zo’n 70 personen, klein en groot, jong en oud. Gezinnen kunnen maar 1 keer meegaan omdat we zoveel mogelijk mensen willen bereiken. Op die manier zijn er in de voorbije 15 jaar zo’n 130 gezinnen met Gandalf op vakantie geweest.

De dagindeling ligt in grote lijnen vast. Maar voor de invulling ervan wordt telkens een aanbod gedaan waaruit de gezinnen zelf een keuze maken. Met hun suggesties en wensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.
’s Morgens organiseren we activiteiten ingedeeld per leeftijdsgroep: baby’s & peuters, kleuters, lagere schoolkinderen, jongeren en volwassenen.
’s Middags kan elk gezin uit verschillende uitstapmogelijkheden een keuze maken.
Dit kan een middagje naar een dierenpark zijn of een bezoek aan een museum of gewoon wat rond kuieren en samen spelen in het huis… Vaak gebeurt het dat verschillende gezinnen er samen op uit trekken.
’s Avonds, als de kleinste kinderen in bed liggen, wordt er meestal nog een activiteit voorzien: een kaarting, een themabar, een quiz, een bowling, swingpaleis, …
Tussendoor is er ruimte voor informele contacten, kranten en tijdschriften door te nemen, buiten en binnen te spelen, … maar ook om de afwas te doen.

En nadien ?

Een week vakantie met een pak belevingen en ervaringen is vaak zo intens dat het moeilijk is ze los te laten. En toch is dat de realiteit.
Daarom vinden we het zo belangrijk dat de gezinnen wanneer ze terug thuis zijn, kunnen terugvallen op de contactorganisaties om hun verhaal te vertellen, de soms aangeknoopte vriendschapsbanden mee te ondersteunen, een verworven vaardigheid te appreciëren, …